Det vil være nattestenginger på enkelte dager i alle ukene fram mot gjenåpning. Den siste helgen før gjenåpning strekker stengeperioden seg over flere døgn.

- Årsaken til stengingene er at vi har behov for å jobbe i både sørgående og nordgående løp i Nordbytunnelen samtidig, eller i Smiehagentunnelen, forklarer seksjonsleder Marita Birkeland.

Slik blir nattestengingene

Uke 42

Fredag 19. og lørdag 20. oktober, kl. 22.00 – 05.30: Nordgående retning stengt, omkjøring skiltes via Korsegården, Ås og E18 over Holstad.

Uke 43

Mandag 22., tirsdag 23. og onsdag 24. oktober, kl. 22.00 – 05. 30: Begge retninger stengt, omkjøring via 156 Nessetveien.

Uke 44

Onsdag 31. oktober og torsdag 1. november: Kl. 22.00 – 05.30: Sydgående retning stengt, omkjøring fra Vinterbro via E18 over Holstad, Ås og Korsegården.

Uke 45

Fredag 9. november kl. 20.00 til mandag 12. november, kl. 05.30: Sørgående retning stengt, omkjøring via fv. 156 Nessetveien.

Fredag 9. november kl. 20.00 til søndag 11. november kl. 14.00: Nordgående retning stengt, omkjøring via fv. 156 Nessetveien.

Merk: Helgen 9. – 11. november går all trafikk langs E6 på fv. 156 fram til kl. 14.00 søndag.

9-12. november

Den siste helgen før stenging blir krevende.

- Vi anmoder alle som kan til å sterkt vurdere om man har behov for å reise forbi Nordbytunnelen denne dagen, sier Birkeland. - Må du reise, beregn god tid og bruk omkjøringstraseene via E18.