Nobina nominert til "Årets seniorprofil"

Bussjåfør Svein Frode Johnsen (60), til venstre, og Hans Vilhelmshaugen (64) kjører Nobina sine lokaleruter på Nesodden og i Frogn. FOTO: Ulf Peter Helstrøm

Hvert år nominerer Senter for seniorpolitikk kandidater til prisen for "Årets seniorprofil". I år er busselskapet Nobina en av tre kandidater som er nominert til prisen.

Det er altså Nobina AS gjennom sin virksomhet i Norge som er nominert til prisen for "Årets seniorprofil" i 2018, sammen med ytterligere to kandidater. De andre kandidatene er i år Borregaard AS og redaktør i Klassekampen, Bjørgul Braanen.

Som en begrunnelse til nominasjonen oppgis det at Nobina er en av flere busselskap som arbeider aktivt for å redusere sykefraværet i Norge, som i snitt ligger høyere i Norge enn flere andre land. Dette kommer på tross av at man i Norge har etablert IA-ordningen, i tillegg til at et selskap som Nobina har etablert privat AFP ordning.

HR-direktør i Nobina, Line Eriksen understreker den store verdien eldre arbeidstakere bidrar med i Nobina:

–Vi har erfaring med at rutinerte sjåfører ofte er gode i trafikken, har en lav skadefrekvens og vet hvordan passasjerene skal behandles.

Eriksen trekker også frem at erfaringene så langt viser at seniorene blant Nobina sine ansatte har et stabilt høyt nærvær.

Aldersgruppe er av mindre betydning

I takt med blant annet et stadig økende behov for kollektivtransport, og behov for å ansette 1000 nye bussjåfører i Norge årlig frem mot 2030, sier HR-direktøren at aldersgruppen blant sjåførene er av mindre betydning:

- Hvilken aldersgruppe sjåførene kommer fra er av mindre betydning, men vi skulle gjerne ønske oss flere kvinner blant bussførerne, og ikke minst seniorkvinner. 

Forutsatt at helsen holder er det i dag lov å kjøre buss frem til man er 75 år gammel. Til tross for dette alderstaket og den nylige innføring av støtte fra Statens Lånekasse til bussjåførutdanningen, understreker Nobina viktigheten av å beholde de gode seniorene i jobben. Eriksen legger til at med dagens regler for jobb og pensjon kan seniorene få en fleksibilitet som passer dem som hånd i hanske.

- Det er et godt argument for oss, avslutter Nobinas HR-direktør.

Her kan du lese hele saken om Nobina sin nominasjon på hjemmesiden til Senter for seniorpolitikk.

Ikke første busselskap som er nominert til prisen

Nominasjonen av Nobina til "Årets seniorprofil" i 2018 føyer seg inn i en positiv trend som viser at busselskapene arbeider godt med seniorer i arbeidslivet. I 2017 var det nemlig Nettbuss Trondheim som ble nominert til "Årets seniorprofil", blant annet for sitt systematiske arbeid med å rekruttere og beholde seniormedarbeidere.

I fjor trakk også juryen fram at Nettbuss Trondheim har utviklet enkle, virksomme seniortiltak og endret organisasjonskulturen i tett samarbeid med fagforeningen.       

Eldre bussjåfører trives i jobben

At eldre bussjåfører trives i jobben er også blitt påvist fra rapporten "Trygg trafikk med seniorer" som ble utarbeidet av Fafo i 2017 på vegne av Senter for seniorpolitikk. Undersøkelsen viste blant annet:

  • Det har vært en markant økning i andelen senior bussjåfører. Hver femte bussjåfør er over 62 år, mens lokførere normalt slutter i jobb ved fylte 62.

  • Pensjonsordning og aldersgrense for bussjåfører har stimulert til at flere jobber lenger, mens disse rammevilkårene kan ha bidratt til at lokførere forlater yrkeslivet tidligere.

  • Senior bussjåfører har taklet overgangen til anbud. Bussbransjeavtalen med like lønns- og arbeidsvilkår og reglene for virksomhetsoverdragelse har bidratt til dette. Planene om toganbud skaper usikkerhet for lokførerne.

  • Bussjåføryrket er fleksibelt, sosialt, erfaring gir trygg kjøreadferd og det er mulig å tilpasse skiftordningene til senior bussjåfører. Tilsvarende funn er ikke gjort for lokførere. Arbeidstidsordninger og tidspress for å holde rutetider nevnes som utfordringer for bussjåførene.  

Næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde understreker følgende fra funnene i rapporten:

- Dette er en anerkjennelse til arbeidsgiverne i bussnæringen. Det er også et viktig signal til personer som har lyst på eller behov for ny jobb. Bussjåføryrket kan være en god karriere nummer to. Lunde legger til at Lånekassen nå gir støtte til bussjåførutdanningen for voksne personer. Ordningen hadde oppstart i august 2018.

Vil du bli bussjåfør?

Bussjåfører trives i jobben og det vil bli et stadig økende behov for gode sjåfører i takt med økt kollektivtransport rundt om i landet. Følg denne lenken dersom du vil lese mer om bussjåføryrket, hvordan man blir bussjåfør og hvor det er ledige stillinger rundt om i landet. Ta gjerne kontakt med kontaktpersoner nederst i denne saken dersom du skulle ønske mer informasjon.

NHO Transport gratulerer Nobina AS med nominasjonen til "Årets seniorprofil" i 2018. 

Fakta om "Årets seniorprofil"

Prisen for "Årets seniorprofil" har blitt gitt ut siden 2016 og gis til virksomheter, organisasjoner eller enkeltpersoner som tilfredsstiller ett av følgende kriterier:

• selv framstår som et forbilde for andre seniorer, som en aktiv  og attraktiv senior i arbeidslivet.
• selv har bidratt til å synliggjøre seniorene som en ressurs i arbeidslivet.
• har bidratt med nye perspektiver på aldring og arbeid, på personalpolitisk arbeid i en virksomhet eller på seniorperspektivet i ledelse.
• har bidratt til å sette seniorpolitiske tema på dagsordenen til myndigheter, partene i arbeidslivet eller samfunnet for øvrig.
• har i egen virksomhet innført en forbilledlig seniorpolitikk eller en livsfasepolitikk med et seniorperspektiv.

Du kan lese mer om "Årets seniorprofil" her. 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: