NHOs personvernverktøy

Foto: NHO.

25. mai 2018 trer den nye personvernforordningen i kraft (GDPR). NHO har derfor laget et eget verktøy som hjelper medlemsbedriftene å etterleve kravene i forordningen.

NHO Transport har tidligere skrevet om nye personvernregler som trer i kraft 2018. Den nye forordningen har sitt opphav i EU, og tar kort sagt mål om å etablere regler for hvordan det offentlige og bedrifter kan og skal behandle opplysninger om enkeltpersoner.

Den nye forordningen har derfor en bred målgruppe, og NHO har nå via Arbinn utarbeidet et eget verktøy som skal hjelpe bedriftene å sette seg inn i, og etterleve kravene. Verktøyet er best egnet for små og mellomstore bedrifter som ikke bruker opplysninger om personer i stor skala eller som ikke bruker mange sensitive opplysninger om personer.

Bedrifter som ikke har arbeidet aktivt med personvern til nå, bør gå gjennom hele personverktøyet. Andre bedrifter er vant til å forholde seg til det regelverket som har eksistert siden 2000.

Her kan du lese mer om den nye personvernverktøyet. Det gjøres oppmerksom på at bedriftenes personverndokument vil bli publisert i løpet av noen dager.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: