NHO Transport: Nå Miljøfyrtårn

Nyhet, HR og HMS, Kompetanse

Publisert

NHO Transport har de siste månedene gjennomgått sertifiseringsprosessen for å bli Miljøfyrtårn. Sertifiseringen gir høyt fokus på kontinuerlig forbedring innen HMS, miljø og klima.

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som er utviklet i Norge og som er spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter.

Miljøfyrtårnsertifisering er:

  • dokumentasjon på at virksomheten har tilfredstilt konkrete og relevante miljøkrav.

  • et miljøstyringssystem som innebærer at det innføres rutiner og utarbeides relevante styringsdokumenter.

  • en plattform for kontinuerlige miljøforbedringer (innkjøp, energi, transport og avfall).

  • Miljøfyrtårn bygger på HMS-systemet i bedriften.

Særskilt transportsektoren

NHO Transport ser at det stilles stadig strengere krav til miljø i medlemmenes hverdag, både i anbudsrunder og krav til å oppgi dokumentasjon i forhold til miljøarbeid internt. Flere har derfor sertifisert seg innen medlemssegmentene foreningen representerer. 

Ta gjerne kontakt om det ønskes mer bakgrunnsstoff om Miljøfyrtårn, eller ønsker å høre mer om hva som kreves for å bli sertifisert. NHO Transport har avtale med egen konsulent som hjelper bedrifter å gjennomføre sertifiseringen på en rimelig og effektiv måte.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: