NAV og NHO inngår samarbeid om inkludering

Nyhet, Rekruttering

Publisert

NAV og NHO skal samarbeide for å få flere som står utenfor arbeidslivet ut i jobb ved å bruke konseptet til NHO-prosjektet Ringer i Vannet. – Dette er en vinn-vinn-situasjon, sier Kristin Skogen Lund.

Onsdag (20. juni) presenterte Regjeringen sin inkluderingsdugnad. Dugnaden ble lansert i Jeløy-plattformen og blir omtalt som et felles samfunnsoppdrag for å få flere over i ordinære jobber i offentlig og privat sektor.

Målgruppen er personer med nedsatt funksjonsevne eller "hull" i CV-en.

– NHO heier på inkluderingsdugnaden. Den viktigste inkluderingsinnsatsen er å legge til rette for at næringslivet skal blomstre over hele landet. I tillegg er det behov for målrettede tiltak for dem som står utenfor. Jeg har ofte sagt at dersom vi kunne tidoblet Ringer i Vannet ville mye vært gjort, sier Skogen Lund.

Keolis Norge AS gjorde forøvrig den 12. juni sin aller første ansettelse gjennom rekrutteringsprogrammet, ett år etter signering av samarbeidsavtalen.  

Dette er Ringer i Vannet.

80 prosent får fast jobb

Ringer i Vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Det som skiller Ringer i Vannet fra andre tiltak, er at konseptet tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft og at oppfølgingen av kandidat og arbeidsgiver er tett både før, under og etter ansettelse.

Hvert år får 600 personer med redusert arbeidsevne jobb gjennom Ringer i Vannet. 8 av 10 som får prøve seg gjennom ordningen får fast jobb.

I første omgang skal det nye samarbeidet testes ut i Oslo, Trøndelag og Hordaland fra januar 2019. Parallelt med at NHO og NAV ruller ut de tre regionale pilotene, vil medarbeidere i NHO og Arbeids- og inkluderingsbransjen arbeide med å ivareta prosjektet i NHO. Bedrifter med Ringer i Vannet-avtale vil bli godt fulgt opp, og næringslivet vil fortsatt ha et sterkt eierskap til arbeidet med å inkludere flere i jobb.

Les mer om regjeringens inkluderingsdugnad.

Skal lære av NHO

– Jeg er stolt av at konseptet som NHO-bedriftene og arbeids- og inkluderingsbransjen har utviklet har vært så vellykket at andre ønsker å lære av oss, understreket Skogen Lund.

Hun mener inkluderingsarbeidet må være organisert på en måte som er forenelig med kravene som stilles til bedriftene ellers. Derfor handler det ikke om å finne på jobber vi egentlig ikke har bruk for. Tvert imot – det handler om å finne ut hva vi har bruk for, og så få folk inn i de jobbene. 

Partene i arbeidslivet er positive

Hovedorganisasjonene er positive til regjeringens initiativ om en inkluderingsdugnad og har skrevet et felles brev til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Der understreker de at regjeringen har et betydelig ansvar for å føre en økonomisk politikk som skaper jobber og høy sysselsetting, og en kompetansepolitikk som bidrar til å kvalifisere befolkningen for fremtidens jobber.

Les hele brevet fra de åtte hovedorganisasjonene til Anniken Hauglie.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: