Nå blir det AutoPASS - betaling på ferge

Fra 1. januar starter den nye betalingsordningen AutoPASS for ferje på flere ferjestrekninger i landet.

Fra 1. januar 2019 kan man altså betale enten med AutoPASS-brikke eller AutoPASS-ferjekort, avhengig av hvilket fergesamband man benytter i tillegg til dagens betalingsløsninger i en overgangsordning.

Den nye ordningen gjelder for de fleste ferjesamband i landet, men ikke i Troms, Finnmark, noen strekninger i Trøndelag, Rogaland og på ferjesambandet Moss-Horten.

Forenkler hverdagen

– Innføringen av AutoPASS for ferje vil forenkle hverdagen for trafikantene. Ferjeselskapene tar fremdeles imot betaling. Men et nytt selskap har fått oppdraget med å håndtere selve betalingstransaksjonene som styres inn mot en sentral AutoPASS-ferjekonto, forteller prosjektleder Dag Hole i Statens vegvesen.

På denne kontoen kan kundene få oversikt over status som for eksempel gjennomførte reiser og innbetalt forskudd. 

Enten brikke eller ferjekort

AutoPASS for ferje innebærer at kunden må ha AutoPASS-brikke eller AutoPASS-ferjekort, for fortsatt få rabatt avhengig av hvilket ferjesamband man benytter. Det blir fortsatt mulig å betale manuelt på alle fergesambandene, men til full pris.

De fleste av fergesambandene vil ved oppstart av den nye ordning bruke AutoPASS-fergekort. Overgang til betaling med AutoPASS-brikker skjer normalt i forbindelse med inngåelse av nye driftskontrakter.

Fra 1. januar 2019 starter følgende fergesamband med AutoPASS brikkebetaling:

  • Halhjem – Sandvikvåg
  • Arsvågen – Mortavika
  • Anda – Lote
  • Flakk – Rørvik
  • Brekstad – Valset
  • Bognes – Skarberget
  • Drag – Kjøpsvik

For å gjøre overgangen til nytt betalingskonsept mykere, blir dagens verdikort og storbrukerkort mulig å bruke i en overgangsperiode etter oppstart av AutoPASS-betaling for ferge. Forskudd betalt inn på et verdikort kan brukes opp, men fergeselskapene har også refusjonsordninger for sine respektive verdikort, se informasjon på fergeselskapene sine nettsider.

  • AutoPASS-ferjekort får man ved å tegne en AutoPASS-ferjeavtale på www.autopassferje.no.
  • Hvis man ikke har brikke må man kontakte et bompengeselskap for å tegne avtale og få brikke, se oversikt på www.autopass.no.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: