Mer gratis kollektivtransport i Estland

Nyhet, Kollektivtransport

Publisert

Foto: Transportdepartementet.

I Tallinn har innbyggerne reist gratis med buss, trikk og lokaltog siden 2013. Nå utvides tilbudet om gratis kollektivtransport til større deler av landet.

Sosiale, miljømessige og økonomiske hensyn er politikernes begrunnelse for tiltaket. I Tallinn har ordningen medført at flere har registrert seg som innbyggere, noe som har gitt økte skatteinntekter til byen.

I forbindelse med et nordisk bransjetreff møtte NHO Transport Tiit Laiksoo. Spesialisten fra Transportdepartementet presenterte både erfaringer fra Tallinn og planene om at det offentlige busstilbudet gjøres gratis for innbyggerne i hele landet fra 1. juli. Se presentasjonene - City of Tallinn og Fare-free public transport.

Alle kollektivreiser registreres gjennom et billettsystem. Tilbudet om innfartsparkeringer skal utvides, og kundene slipper å betale hvis de henter bilen innen samme dag. Konsekvensene for det kommersielle kollektivtilbudet i Estland er ennå ikke avklart.

- Gratis kollektivtilbud er i utgangspunktet positivt og det blir interessant å høste erfaringer fra Estland. I Norge viser undersøkelser at kundene er mer opptatt av kort reisetid, hyppige avganger og god regularitet enn av billettprisene. Dette illustrerer også verdien av å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

I Norge ble det kjøpt offentlige busstjenester for nesten 6,6 milliarder kroner i 2017, som utgjorde 59 prosent av inntektene fra busser på offentlig anbud. I tillegg kommer billettinntekter. Støtteandelen til disse tjenestene var med andre ord 59 prosent i 2017. Det offentlige støtter også kjøp av all skinnegående trafikk i Norge.

 

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: