Lavutslippssone innføres ikke i Oslo

Byrådet i Oslo har i dag offentliggjort beslutningen om å skrinlegge planene om lavutslippssone på ubestemt tid. Ordningen skulle opprinnelig trådt i kraft tidlig i 2018 og ramme alle tunge kjøretøy med Euro 5 eller lavere spesifikasjoner.

Forslaget medførte et årsgebyr på 50.000 kroner for tunge kjøretøy over 12 tonn. Ved mer sporadisk kjøring kunne man velge et månedsgebyr på 8.000 kroner eller dagsgebyr på 600 kroner. For tunge kjøretøy under 12 tonn skulle satsene være 50 prosent lavere.

- NHO Transport innhentet et estimat blant rutebusselskapene med kjøring i Oslo og Akershus, og dette viste at lavutslippssone ville gi en årlig merkostnad på 30 millioner kroner basert på bussparkens sammensetning høsten 2017 . I tillegg kommer avgifter for turbusser, ekspressbusser og flybusser, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Lastebilnæringen ville også bli rammet, og samlede ekstra årlige kostnader for hele transportbransjen ville ligget på over 100 millioner kroner. Byrådet grunngir beslutningen om utsettelse på ubestemt tid med at nye målinger og estimat viser at lavutslippssone ikke er nødvendig for å nå målene på utslippssiden, noe som ikke minst skyldes en rask overgang til Euro 6-teknologi.

- Skrinleggelse av lavutslippssone i Oslo har ikke bare betydning for transportselskaper hjemmehørende i Oslo-regionen. Mange andre må stadig innom Oslo for å hente passasjerer eller gods. Andre må kjøre gjennom Oslo. Dessuten håper vi at beslutningen i Oslo vil få politikere til å tenke seg nøye om før de innfører lavutslippssoner i andre byer, sier Stordrange.

Hovedargumentene mot avgiften har vært at denne vil gjøre det ekstra vanskelig for transportselskaper med lave marginer å få til en rask overgang til Euro 6. I tillegg var det viktig å se an virkningen av nye bomtakster per 01.10.18 og nye bomgrensesnitt per 01.03.19 før innføring av ytterligere restriksjoner.

- Transportbransjen har også påpekt at det var lagt opp til et svært dårlig og mangelfullt kontrollsystem. NHO Oslo og Akershus, NHO Transport Oslo og Akershus, NHO Logistikk og Transport, Norges Lastebileierforbund og NHO Transport har jobbet tett sammen om denne saken, og vi vil takke alle nevnte organisasjoner for et godt samarbeid og resultat, avslutter Stordrange.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: