Krav om pristilbud i drosjenæringen fra 1. juli 2018

Publisert

Samferdselsdepartementet opplyser i en pressemelding den 29. juni at det ønskes å innføre krav om bindende pristilbud, hvor drosjetilbyder uoppfordret skal gi taxibrukere et pristilbud for angitt reisevei.

Samferdselsministeren opplyser i  en pressemelding den 29. juni om følgende:

- Regjeringen ønsker å legge til rette for mer konkurranse i drosjemarkedet. Derfor innføres nå krav om bindende pristilbud. Vi ønsker at drosjetilbyder uoppfordret skal gi taxibrukere et pristilbud for angitt reisevei. Samtidig vil det fortsatt være obligatorisk med taksameter og det er den laveste prisen som er gjeldende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. 

Departementet opplyser videre at endringen kan gjøre taxikunder mer bevisste på prisen de betaler for reiseveien og hvilken drosjesentral de ønsker å benytte der man har alternativer. Kravet om pristilbud gjelder hvis drosjekunden kan oppgi et tilstrekkelig avgrenset bestemmelsessted. Det vil alltid være den laveste prisen av taksameter, pristilbud eller eventuell fastpris som betales.

Muligheten for pristilbud gjelder fra 1. juli 2018

Støtter forbrukernes interesser:

NHO Transport støtter departementets vurdering i forhold til forbrukernes interesser og det å "uoppfordret gi forbrukerne et pristilbud før avtale om transport inngås". Tiltak for god prisinformasjon og prisgjennomsiktighet vil bidra til et mer attraktivt taxitilbud, og skape mer åpenhet for en viktig bidragsyter i kollektivtilbudet. Det er likevel viktig å understreke forskjellen mellom spotmarkedet og bestillingsmarkedet, hvor det for sistnevnte i dag er normalt å bli tilbudt en pris før reisen.

Innføringen følger fra et tidligere høringsforslag hvor NHO Transport avga innspill.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: