Hvert tredje kjøretøy med mangler

Statens vegvesen opplyser om at nær hvert tredje kjøretøy som ble kontrollert i Region sør i fjor hadde så alvorlige feil eller mangler at de ikke fikk kjøre videre før feilen var utbedret - såkalt bruksforbud.

Tallene kommer fra Statens vegvesen Region sør for 2017.

Det ble kontrollert 8444 tunge kjøretøy i løpet av 2017 i Region sør. Det ble funnet avvik ved hele 48 % av de kontrollerte kjøretøyene, som resulterte i skriftlig mangelrapport. 29 % av de kontrollerte kjøretøyene fikk i tillegg bruksforbud.

Mye bremsefeil

Det ble utført kontroll av bremsesystemet på drøye 11 % av de kontrollerte, 28 % av disse hadde alvorlige feil på bremseanlegget som resulterte i skriftlig mangelrapport.

Lastsikring: 4187 kontrollerte kjøretøy. Det ble utstedt skriftlig mangelrapport for 12 % av disse kjøretøyene.

Mindre feil på dekk og kjetting

Dekk og kjetting har vært et viktig kontrollområde i 2017 og antallet kontrollerte kjøretøy var for fjoråret 7431 mot 6965 i 2016.

Antall som fikk utsted gebyr for mangler ved dekk eller kjetting var 407 kjøretøy dvs. 5,5 %. Det vil si at de aller fleste har dekkutrusting i henhold til regelverk.

39 prosent avvik på kjøre- og hviletid

Kjøre– og hviletid: Det ble kontrollert 30076 førerdøgn av 2454 førere. 39 % av sjåførene hadde avvik som resulterte i skriftlig mangel. 9 % av førerne ble anmeldt på grunn av svært alvorlige brudd.

Kabotasje gods transport: Det er på dette kontrollområdet den mest markante endringen er kommet fra året før. Det ble kontrollert 106 sjåfører for midlertidigs kabotasje (godstransport) i løpet av 2017.

Flere godsavvik

Dette er en økning på 20 % fra 2016. Det er derimot på sanksjonssiden den største endringen er kommet. Fra 2 førere med avvik i 2016 til 9 førere i 2017. Det er trolig ikke mer ulovlig kabotasje i 2017 fremfor 2016, men Statens vegvesen opplyser om at de nok er blitt dyktigere til å avdekke denne type kriminalitet.

Satsingsområder i 2018

I 2018 vil satsningsområdene være dekkutrusting, bremsekontroller, ulovlig kabotasje, lastsikring og kjøre- og hviletid.

Du kan lese hele pressemeldingen her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: