NHO Transport

Innhold

Keolis ønsker kvinner i førersetet

Nyhet, Bane, Rekruttering

Publisert

Film: laget av Personalhuset

Tirsdag 5. juni 2018 fylte mobilitetsaktøren Keolis opp en bybanevogn med jobbsøkende kvinner og tok dem med til Kokstad depot for rekrutteringsdag. Målet var å spre kunnskap om vognføreryrket, hvilke karrieremuligheter som finnes i transportbransjen, og for å oppnå bedre kjønnsbalanse blant bybaneførerne i Bergen

I strålende solskinn ønsket HR-Koordinator i Keolis, Randi Weber 55 kvinner velkommen til Bybanen og Keolis.

-Årsaken til at vi ønsker å lage en slik dag er at Keolis er opptatt av å være likestilte. I dag har vi en 20/80 prosentfordeling mellom kvinner og menn ansatt hos oss. Vi ønsker oss en minimum 40/60 fordeling og helst 50/50%. 

En festpyntet bybanevogn full av håpefulle og nysgjerrige kvinner kjørte fra byparken til depotet på Kokstad. Her fikk de interesserte muligheten til å prøve en kjøretur langs bybanetraseen i førersetet med Jobsim virtuelle briller. De ble vist kontrollrommet og fikk mulighet til å test kjøre bybanen inne i vognhallen.

Både NAV, NHO Ringer i Vannet og Facebook har vært rekrutteringskilder til å finne kvinner som er nysgjerrige på vognføreryrket. 

Gry Miriam Olsen, administrerende direktør i Keolis AS ønsket også velkommen til samlingen:

«Bakgrunnen for at vi arrangerer denne rekrutteringsdagen er et ønske om å bedre kjønnsbalansen blant våre vognførere. Yrkesmessig finnes det er ingen grunn til at vi skal ha lavere andel kvinnelige vognførere enn mannlige. Det er ikke lengre slik at yrkene i transportbransjen, eller mobilitetsbransjen, er reservert for menn. Yrket krever ikke lengre stor fysisk kraft takket være ny teknologi og robotisering. Dessuten er det sikkerhetsfokuset som er det viktigste blant vognførerne, og evnen til å gjøre flere ting på en gang.»

Tre av Keolis sine egne avsatte fortalte om sine erfaringer:

Christine Karembo Hanga som fikk jobb gjennom jobbmesse, hadde søkt 399 stillinger. Hun oppfordret gruppen til å huske at det finnes håp, og være åpen for mulighetene. 

Alexandra Engeseth fortalte videre om muligheten til å vokse internt i Keolis. Med bakgrunn fra oljeindustrien gikk hun selv fra vognfører til kjørelærer, og nå teamleder.

Og til sist Renè Molijn fra Nederland. Med bakgrunn som Navigasjons offiser i Nederland sitt sjøforsvar flyttet hun deretter til Norge, og søkte som vognfører. Hun har siden vært HMS koordinator og nå sikkerhetssjef. Han hadde en helt klar oppfordring til de fremmøtte om å ta mulighetene alltid. 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: