Kan søke om dispensasjon for aldersgrense

Foto: NOR-WAY Bussekspress.

Samferdselsdepartementet har i dag svart at myndighetene ikke vil gå inn for en endring av Yrkestransportlovens bestemmelser om øvre aldersgrense for utstedelse av kjøreseddel. Denne grensen er i dag 75 år, men departementet påpeker at det er muligheter for å søke Politidirektoratet om dispensasjon.

En slik mulighet gis i Yrkestransportloven § 37h. Brevet fra Samferdselsdepartementet er svar på NHO Transports henvendelse av 05.09.18.

Samferdselsdepartementet påpeker at det ble gjort en grundig vurdering av helsetilstanden til den aktuelle aldersgruppen både i 1979 og i 2009. Sistnevnte gjennomgang medførte at den øvre aldersgrensen ble hevet til 75 år, og Samferdselsdepartementet ser ikke noe behov for en ny og omfattende vurdering sammen med helsemyndighetene allerede etter ni år.

- Vi hadde håpet på en generell åpning for å få utstedt kjøreseddel etter fylte 75 år, men tar departementets svar til etterretning. Samtidig er det positivt at man åpner for en bredere bruk av dispensasjonsåpningen i Yrkestransportlovens §37h. Vi anbefaler dermed at 75-åringer med lyst og helse til å kjøre buss søker om dispensasjon i henhold til denne paragrafen, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon. Stordrange.

Les svaret fra Samferdselsdepartementet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: