Godt samferdselsbudsjett uten overraskelser

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Regjeringen la i formiddag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Dette har en ramme på 73,1 milliarder, noe som er økning på 5,4 milliarder eller 7,9 prosent fra i fjor. Regjeringen kan dermed skryte av at samferdselsbevilgningene har økt med hele 75 prosent siden 2013.

Midlene til jernbane øker med hele 2,9 milliarder eller hele 12,4 prosent. Vegutbygging og vedlikehold får 37,1 milliarder og dermed 4,7 prosent vekst. Disse økningen må ses i forhold til en forventet prisvekst på under to prosent.

Forutsigbarhet for transportnæringen

- Det mest gledelig er at det ikke foreslås noen økninger eller endringer i drivstoffavgiftene bortsett fra en inflasjonsjustering på 1,5 til 1,6 prosent. Det var også grunn til å frykte at merverdiavgiftssatsen på reiser kunne bli økt fra 12 til 15 prosent i tråd med Scheel-utvalgets innstilling. At man ikke gjør plutselige endringer på avgiftssiden skaper en ønsket og viktig forutsigbarhet, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Det understrekes flere steder i budsjettet at fylkeskommunene har ansvaret for den lokale kollektivtrafikken bortsett fra tog. Kostnadene må dekkes via fylkeskommunenes frie midler, men departementet understøtter dette via støtte til etablering av reiseplanlegger. I tillegg vil departementet øke støtten til dekning av TT-reiser betraktelig. Belønningsordningen og byvekstavtalene er imidlertid Samferdselsdepartementets viktigste bidrag til den fylkeskommunale finansieringen.

Økt vekt på byvekstavtalene

- Departementet vil etter hvert integrere belønningsordningen i byvekstavtalene, og bevilgningene til førstnevnte formål går dermed ned mens midler knyttet til byvekstavtalene øker kraftig. Det er nå inngått avtaler med Oslo – Akershus, Nord-Jæren, Trondheim og Bergen, og departementet er klar til å starte forhandlinger med Kristiansand, Grenland, Tromsø, Buskerudbyen og Nedre Glomma, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

I forbindelse med byvekstavtalene forplikter Samferdselsdepartementets seg til å betale 50 prosent av kostnadene ved utbygging av infrastruktur mot at lokale myndigheter legger opp til en effektiv arealplanlegging og biltrafikkreduserende tiltak. For 2019 er det dermed avsatt 962 millioner til forlangelse av Bybanen i Bergen, 391 millioner til Fornebubanen, 174 millioner til Bussveien på Nord-Jæren og fem millioner til Metrobussen i Trondheim. I tillegg får de nevnte byområder totalt tilført 750 millioner i Belønningsmidler.

Lite til kollektivfelt

- Den nye handlingsplanen for kollektivtransport legger sterk vekt på økt fremkommelighet for å øke bussenes konkurranseevne og produktivitet. Da er det noe skuffende at man i 2017 ikke klarte å bygge mer enn 2,7 kilometer med kollektivfelt langs riksveiene og har kun tre kilometer med nye kollektivfelt som ambisjon for 2019. På den annen side legger man opp til videre utbygging av knutepunkter og bedre holdeplasser langs riksveiene, noe som kommer ekspressbussene til gode, sier Stordrange.

NHO Transport har jobbet aktivt for at voksne med ønsker om å bli bussjåfør skulle få lån og stipend via Lånekassen. Det ble vedtatt i fjorårets statsbudsjett som et viktig rekrutteringstiltak, og ordningen trådte i kraft i august i år.

- Nå foreslår regjeringen at ordningen fra august 2019 skal utvides til også å gjelde godssjåfører. Kunnskapsdepartementet foreslår også at sjåførelevene skal få tilgang på et høyere lånebeløp for å dekke kostnadene til utdanningen, avslutter Lunde.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: