Fremtidens kontroll langs vei: Risikoklassifisering

Publisert

Våren 2018 ble"Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021" lagt frem. Ett av de 136 tiltakene for å redusere antallet drepte og hardt skadde i trafikken er å innføre risikoklassifisering av transportforetak.

Hva er risikoklassifiseringssystemet:

Formålet med risikoklassifiseringen er samordning og utveksling av tidligere resultater fra tilsyn/kontroll, og ut fra dette klassifisere transportforetakene i forskjellige risikoklasser. Systemet vil rette seg mot tunge kjøretøy, som det står beskrevet i den nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet. Høy risikoklasse skal medføre hyppigere og grundigere kontroller. Som det fremgår av bildet over vil transportbedrifter klassifiseres i forskjellige risikoklasser basert på kontrolldata fra kjøre- hviletid, PKK/EU-kontroller og teknisk kontroll. 

Ratingen klassifiserer transportbedriftene i 3 kategorier; rød, gul og grønn. Klassifiseringskoden (fargen) blir synliggjort for kontrollør på kontrollplass gjennom kontrollverktøyet VaDIS, og gir prioriteringssignal for kontroll. Vegvesenet håper verktøyet skal gi grunnlag for bedre utvelgelse og mer målrettede kontroller, samt videreutvikle kontrollvirksomheten i tverretatlig samarbeid. 

Vegvesenet opplyser om at de håper på følgende konsekvenser av det nye risikoklassifiseringssystemet:

  • Det vil lønnes seg for transportkjøperne å bruke grønn-ratede selskaper. Da kommer varene deres sikrest og fortest frem.
  • Det vil lønne seg for transportørene å kjøre lovlig, for da blir de kontrollert sjeldnere.
  • Transportører kan få en rapport på DinSide hos Statens Vegvesen der de kan se hvilken score de har, og hvorfor (kontrollhistorikk). – Rapporten kan forevises for transportkjøper.

Nye lovkrav fra EU:

På forrige ukes "Resultatkonferanse om trafikksikkerhet 2018" informerte også vegvesenet om at nye EU direktiver pålegger myndighetene å kontrollere 3 % av sjåførdøgnene, noe som skal økes til 4 % når andelen digitale fartsskrivere når 90 %. Myndighetene vil også bli pålagt å kontrollere et antall kjøretøy som tilsvarer 5 % av nyttekjøretøyene som er registrert i landet.  

Det arbeides for tiden med et høringsnotat som pålegger foretak å legge inn disponible kjøretøy i registeret. 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: