Fortsatt allmenngjøring av minstelønn for gods og turbuss

Nyhet, Arbeidsliv, Godstransport, Turbuss

Publisert

Tariffnemnda har i dag behandlet arbeidstakerorganisasjonenes begjæring om forlengelse av forskrift om allmenngjort minstelønn for gods- og turbussjåfører. Nye minstelønnssatser for gods blir dermed på kroner 171,45 per time. For turbuss blir satsen kroner 155,87.

Et allmenngjøringsvedtak gjøres for en tariffperiode ad gangen, og det måtte dermed begjæres om fornying etter vårens hovedoppgjør. Dagens vedtak gjelder dermed til hovedoppgjøret i 2020 er sluttført. Allmenngjøringen gjelder for alle sjåfører på nasjonale oppdrag i Norge, noe som inkluderer kabotasje.

- NHO Transport har aktivt støttet en fortsatt allmenngjøring og er glad for at nemnda fattet et positivt vedtak. Ulik dokumentasjon bekrefter at utenlandske sjåfører fortsatt har uakseptable lønns- og arbeidsvilkår. Dette gir også en uheldig konkurransevridning mellom norske og utenlandske transportører, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Arbeidstilsynets kontroller fra 2015 og frem til august i år viser blant annet at 74 prosent av utenlandske godssjåfører ikke får allmenngjort lønn. Tilsvarende tall for turbuss var 56 prosent. I tillegg er det mange som ikke overholder reglene for kost og losji.

- Arbeidstilsynet har også foretatt kontroller hos bestillerne av gods- og turbusstjenester, som er solidarisk ansvarlig for at riktig lønn utbetales. Disse har avdekket at hele 82 prosent ikke hadde systemer eller rutiner for å påse at riktig lønn ble utbetalt av underleverandør, og hele 71 prosent hadde ikke krav om dette i sine kontrakter. Dette viser at man kan heve etterlevelsesprosenten betraktelig ved å bevisstgjøre kjøperne om sine forpliktelser via økte kontroller og bedre informasjon, sier Stordrange.

Selve forskriftstekstene er ikke klare fra Tariffnemndas sekretariat så langt. Disse vil bli publisert på Transport.no så snart de foreligger.  

Les også:

- God oppslutning på sommerens telleaksjon av utenlandske turbusser.

- Vellykket turbusseminar i Oslo.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: