Enighet om gjennomføringen av tariffoppgjøret

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Representantskapene i både LO og NHO vedtok i forrige uke at vårens hovedoppgjør skulle være samordnet. Det har i etterkant vært en avklaringsrunde med hensyn til hvordan selve oppgjøret skulle organiseres, men dette er nå avklart. Forhandlingsstart er allerede 12. mars.

Hovedoppgjør pleier vanligvis å være forbundsvise, noe som tilsier at hver tariffavtale må reforhandles separat mellom de enkelte forbund på arbeidstakersiden og landsforeninger på arbeidsgiversiden. Samordnet oppgjør medfører at forhandlingene foregår mellom LO og NHO sentralt, og disse omfatter samtlige tariffavtaler. Samordnet oppgjør ble sist brukt i 2008 og er hensiktsmessig når større spørsmål av betydning for samtlige tariffområder skal behandles. Denne gangen er det mulige endringer i AFP-ordningen som krever en felles og samordnet løsning på tvers av tariffområder.

Forhandlingene mellom LO og NHO skal være sluttført 22. mars. Blir man ikke enige innen klokken 24.00 denne dagen, blir det mekling med frist 7. april kokken 24.00. Forhandlings- eller meklingsresultatet skal ut til uravstemning blant alle LOs medlemmer. Kommer man ikke frem til et anbefalt meklingsforslag eller dette blir forkastet i uravstemningen, kan arbeidstakerne innen alle tariffområder bli tatt ut i streik.

- LO og NHO har imidlertid åpnet for visse justeringsforhandlinger på tariffavtalenivå. Disse må baseres på et svært stramt mandat eller retningslinjer fra de sentrale parter og medfører dermed ikke større endringer av tariffbestemmelsene eller lønnssatser. NHO Transport og arbeidstakerorganisasjonene skal ha slike forhandlinger på bussiden 19. mars og på godssiden 20. mars. Resultatet vil ikke bli offentliggjort før det foreligger en helhetlig løsning, sier administrerende direktør i NHO Transport.  

Mer informasjon om gjennomføringen finnes her:
https://www.nho.no/Lonn-og-tariff/Lonnsoppgjoret/enighet-om-gjennomforing-av-tariffoppgjoret-i-privat-sektor/

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: