NHO Transport

Innhold

Enighet om hovedoppgjøret - ingen streik

Nyhet, Arbeidsliv, Lønn og tariff

Publisert

Foto: NHO

LO, YS og NHO ble i ettermiddag enige om årets samordnede oppgjør, og det blir dermed ikke noe av den varslede streiken. Partene hadde da meklet 15 timer på overtid og behandlet fire svært vanskelige spørsmål

Hovedtrekkene i oppgjøret kan oppsummeres som følger:

  • Det blir ingen endringer med hensyn til tjenestepensjon. Kravet om innbetaling fra kroner 1 ble dermed ikke imøtekommet, og ulike sider ved tjenestepensjonsordningen blir ikke tariffestet.  
  • Endringer av AFP skal utredes nærmere frem til mellomoppgjøret i 2019, og arbeidstakersiden vil ha streikerett på dette punktet i 2019. I tillegg er det etablert en ordning for de såkalte sliterne, som blir finansiert uten ytterligere innbetalinger fra arbeidsgivernes side.
  • Det gis kroner 1 i generelt tillegg til alle, noe som kommer på toppen av kroner 0,30 gitt i de forbundsvise tilpasningsforhandlingene. I tillegg kommer et lavlønnstillegg på kroner 2,50 til alle med lønn under 90 prosent av industriarbeidersnittet.
  • Det ble også oppnådd enighet om reise, kost og losji for innleide arbeidstakere. Dette har vært et spesielt viktig tema for partene knyttet til Industrioverenskomsten.

 - Arbeidstakere tilknyttet Bussbransjeavtalen skal dermed totalt sett ha et tillegg på kroner 1,30, men bedrifter tilknyttet Transportoverenskomsten må ut med kroner 3,80 på grunn av lavlønnstillegget, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Meklingsresultatet skal nå ut til uravstemning blant arbeidstakerne, og nye lønnssatser skal ikke legges til grunn før meklingsresultatet har oppnådd tilstrekkelig flertall i uravstemningen. LOs forhandlingsdelegasjon har enstemmig støttet meklingsresultatet.

 - Det er dermed gode muligheter for at resultatet oppnår flertall under uravstemningen. Meklingsresultatet er balansert, og det er bra at man kom til enighet under meklingen slik at en omfattende streik kunne unngås, sier Stordrange.

Mer informasjon https://www.nho.no/Lonn-og-tariff/Lonnsoppgjoret/partene-enige---storstreik-avverget/

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: