Ekspressbusser i Stortingets spørretime

I dagens spørretime i Stortinget tok Senterpartiets Ivar Odnes opp at ekspressbusstilbudet i Norge er under press og at konkurransevilkårene er krevende. Vil statsråden ta initiativ til å bedre vilkårene for dette viktige kollektivtilbudet, spurte Odnes statsråd Ketil Solvik-Olsen.

Solvik-Olsen tok utgangspunkt i omfattende satsing på tog og kollektivtrafikk i byområdene. Han vektla fylkeskommunenes ansvar for kollektivtilbudet med buss og viste ellers til regjeringserklæringen om liberal ekspressbusspolitikk. Statsråden påpekte at fylkeskommunene legger begrensninger i hvilke passasjerer ekspressbussene kan betjene og åpnet for muligheter til å justere dette.

Senterpartirepresentanten fra Oppland sa at ekspressbusstilbudet er spesielt viktig for reisende i distriktene. Odnes viste til at Lavprisekspressen mellom Oslo og Trondheim nylig ble nedlagt og at ekspressbussene ikke blir kompensert for sosiale rabatter slik annen kollektivtrafikk blir. Solvik-Olsen ønsket ikke å gjøre noe med de sosiale rabattene.

- Takk til Senterpartiet som setter søkelys på ekspressbussenes betydning og rammevilkår. Vi venter på Samferdselsdepartementets handlingsplan for kollektivtransport. Den skal følge opp stortingsbehandlingen av Nasjonal transportplan i 2017 hvor bedre rammevilkår ble lovet, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport. 

Markedsbaserte ekspressbusser og flybusser har hatt en nedgang fra 10 til 6 millioner årlige reisende siden 2008.

- NHO Transport mener ekspressbusser og tog bør gis likere konkurransevilkår, til beste for de reisende og skattebetalerne. På lik linje med tog bør de kompenseres for inntektstap til sosiale rabatter, få mulighet til å betjene lokalt reisende, pluss gis fri tilgang til terminaler og ferger, sier Lunde. 

Her kan du se opptak av dagens spørretime. Spørsmålet om ekspressbuss kommer litt ut i høringen, og begynner fra 1:46:00

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: