Foto:

Drosjemarkedet ikke til besvær

Foto:

I et innlegg i Dagens Næringsliv 1. desember er Jørgen Aarhaug ved Transportøkonomisk Institutt bekymret for at foreslåtte endringer i reguleringer av drosjemarkedet kan gi enkelte sentraler for stor markedsmakt. Han får svar fra NHO Transport i Dagens Næringsliv 5. desember.

Jon H. Stordrange i NHO Transport svarer med at hvis enkelte sentraler vokser seg store, er dette fordi de tilbyr tjenester til riktig pris og kvalitet sett fra kundenes ståsted. Stordrange tilbakeviser også bekymringer for at sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår vil bli forverret.

 Les innlegget her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: