Nye rettigheter for busspassasjerer

EU-forordning 181/2011 om busspassasjerers rettigheter har trådt i kraft i Norge. Her kan du lese informasjonsskriv om Busspassasjerrettighetsforordningen

Formålet med forordningen er etter artikkel 2 å fastsette regler for buss og turvogntransport som blant annet skal sikre likebehandling av kunder, rett til tilstrekkelig opplysninger, retten til assistanse, rettigheter ved forsinkelse/innstilling og retten til å klage. Spesielt fokus skal rettes til personer med nedsatt funksjonsevne og personer med redusert bevegelighet. På denne bakgrunn har NHO Transport utarbeidet et informasjonsskriv som omhandler de nye rettighetene.

Forordningen gjelder for rutetransport når den planlagte rutelengden er 250 km eller mer, noe som i hovedsak vil gjelde aktører innen ekspressbuss. Deler av forordningen gjelder også for rutetransport uavhengig av ruteavstand, hvor også lokal anbudsutsatt kollektivtransport vil bli omfattet. Noen av reglene i forordningen gjelder også for tilfeldig transport, noe som derfor medfører at også aktører innen turbuss vil bli berørt.

Informasjonsskriv fra NHO Transport er basert på lovtekst fra ovennevnte forordning med opphav i EU. I tillegg er teksten primært hentet som direkte sitater og opplysninger fra informasjonsskriv som er blitt utarbeidet av Kollektivtrafikkforeningen i samarbeid med Ruter. Videre er dette informasjonsskrivet basert på Standard Norge sitt arbeid med Norsk standard NS 11032. Denne er utarbeidet av kollektivbransjen, organisasjonene, Standard Norge og forbrukermyndighetene, og er tilgjengelig her. I tillegg er dette informasjonsskrivet basert på lik implementering av Busspassasjerrettighetsforordningen i Sverige, utarbeidet av Sveriges Bussföretag og det svenske Konsumentverket.

Samferdselsdepartementet har samtidig gjort oppmerksom på at ESA har gitt frist for busselskapene om informere om de nye bestemmelsene på sine nettsider til ut Mars måned 2018.  

Du kan lese informasjonsskrivet fra NHO Transport her.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: