Belte i buss kampanjen våren 2018 - hvordan gikk det?

Det ble våren 2018 gjennomført landsomfattende kontroller av beltebruk i buss. Nå er resultatene fra vårens kontroll klare.

I samarbeid med Statens vegvesen, Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet, støtter NHO Transport kampanjen for å øke beltebruk i busser. Kampanjen har bidratt til å skape betydelig vekst i oppmerksomhet om tema og kunnskap om at belte i buss er påbudt. Det gjenstår derimot et videre arbeid for å øke andelen som bruker belte i buss ytterligere i tiden fremover. 
 
Våren 2018 ble det gjennomført kontroller på beltebruk i buss, med følgende resultat:
  • 6747 busspassasjerer og 347 sjåfører ble kontrollert
  • 208 satt usikret, hvorav 156 fikk gebyr
  • Én sjåfør fikk gebyr
Fra tidligere viser tallene følgende utvikling av kontrollene:
 
Høst 2017:
  • 9552 passasjerer og 448 sjåfører
  • 300 satt usikret, hvorav 206 fikk gebyr
  • Fem sjåfører fikk gebyr
Våren 2017:
  • 9230 passasjerer og 536 sjåfører ble kontrollert
  • 405 satt usikret, hvorav 237 fikk gebyr
  • Én sjåfør fikk gebyr

Arbeidet fremover vil fokusere på en ytterligere økt bruk av belte i buss, spesielt rettet til tiltak mot holdningsutvikling og yngre i aldersgruppen 15-29 år. 

Kampanjen om belte i buss er en del av den nye nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet på veg. Tiltaket om belte i buss er en av flere tiltak i planen som fremover skal bedre trafikksikkerheten. 

Se filmen Barnekontrolløren her: https://youtu.be/Z4ov7czDR1c

 Følg Bilbelteløftet på Facebook - https://www.facebook.com/bilbelteloftet

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: