Utdanningstøtte til bussjåfører viktig for rekrutteringen

I Statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen at voksne kandidater som vil ta grunnutdanning som bussjåfør skal få rett til lånekassestøtte.

– Dette er et svært gledelig og viktig tiltak for å dekke behovet på 1000 nye dyktige bussjåfører årlig, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

NHO Transport har hatt tett dialog med Kunnskapsdepartementet om denne saken i hele 2017. I budsjettforslaget er løsningen beskrevet:

"Departementet foreslår å åpne for støtte frå Lånekassen til vaksne som ønsker å ta bussjåførutdanning i trafikkskolar. Det er eit dokumentert behov på om lag 1000 nye bussjåførar kvart år dersom ein skal nå dei transportpolitiske måla for korleis ein skal løyse dei auka transportbehova i dei største byane. Forslaget inneber at vaksne sjåførelevar får støtte etter dei same vilkåra som gjeld for høgre utdanning m.m. Det er grunn til å rekne med at mange av dei som gjennomfører utdanninga, raskt kan komme i jobb som bussjåfør".

"Departementet foreslår å opne for stipend og lån til bussjåførutdanning ved godkjente trafikkskolar. Tiltaket skal auke rekrutteringa av bussjåførar. Som følge av forslaget aukar løyvingsbehovet med 665.000 kroner. I tillegg inneber forslaget auka utlån".

Les mer om NHO Transports reaksjoner på statsbudsjettet

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: