Taxireguleringer skal gjennomgås

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde invitert organisasjonene på taxisiden til et møte i formiddag, hvor hensikten var å orientere om departementets svar på ESAs innsigelser fra februar. ESA mener at den såkalte antallsreguleringen eller behovsprøvingen av antall drosjeløyver strider mot EØS-avtalen, og departementet har fått utsatt svarfristen to ganger.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ønsker nå å igangsette en omfattende gjennomgang og vurdering av fremtidige reguleringer på taxi-siden. Han understreket at taxi-virksomhet er en viktig del av kollektivtilbudet, og nye reguleringer må sikre et tilfredsstillende tilbud over hele landet. I tillegg må de reisendes sikkerhet ivaretas, og bransjen må ha ryddige arbeidsforhold. Konkurransenøytralitet mellom nye og gamle aktører må også sikres.

En omfattende prosess

Stortinget må fatte nødvendige vedtak om nye reguleringer, noe som kan skje sent i 2018 eller begynnelsen av 2019. I løpet av vinteren og våren vil man ha en uformell dialog om ulike endringer med representanter for bransjen, og alle forslagene vil bli sendt på offisiell høring i tredje kvartal neste år. Det vil også bli en forholdsvis lang overgangsperiode etter at Stortinget har fattet de endelige vedtak.

Det ble imidlertid skissert visse prinsipper for fremtidige reguleringer. Behovsprøvingen og tilknytningsplikten og -retten vil bli opphevet. Fylkeskommunene skal få muligheter for å sikre et tilstrekkelig drosjetilbud i distriktene hvis nødvendig. Man vil også vurdere å fjerne taksameterkravet og erstatte dette med et teknologinøytralt funksjonskrav. Løyvekravet vil imidlertid bli opprettholdt, men det må utvikles nye krav for tildeling. Sjåførene må også i fremtiden ha kjøreseddel, men det vurderes å fjerne krav om kjentmannsprøve.

Positivt med samlet forslag

- NHO Transport synes det er svært positivt at Samferdselsdepartementet endelig kommer med et samlet forslag til reguleringer, noe vi har etterlyst ved flere anledninger. Det er også gledelig at departementet legger opp til en omfattende dialog med næringen før endelig regelverk skal utformes, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han opplyser også at foreningen så langt ikke har tatt stilling til enkeltelementene i departementets skisse til fremtidige reguleringer. – Vi vil invitere foreningens medlemmer på taxisiden til et møte i første halvdel av januar for å drøfte forslagene. Vi har blitt bedt om å sende våre første innspill til departementet allerede innen utgangen av januar, sier Stordrange.

Les Samferdselsdepartementets pressemelding og brev til ESA her
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens presentasjon

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: