Tannløst og tvetydig budsjettforlik

Regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti ble sent i går ettermiddag enige om forslag til statsbudsjett for 2018. Dette inneholder få endringer på Samferdselssiden bortsett fra økning i midler til drift og vedlikehold av jernbane på omkring 450 millioner. I tillegg øker Belønningsordningen med 100 millioner, og det bevilges 70 millioner ekstra til tiltak for syklende og gående.

Øvrige elementer i det opprinnelige forslaget til budsjett fra regjeringspartiene opprettholdes, noe som betyr at merverdiavgiften på persontransport øker fra 10 til 12 prosent. Det ligger fortsatt inne midler til kompensasjon for den fylkeskommunale kollektivtrafikken, men som vanlig blir ikke ekspressbussene kompensert. De økte bevilgningene til Byvekstavtaler er også opprettholdt, og det samme gjelder Lånekassefinansieringen av bussjåførutdanningen.

- Budsjettforliket er imidlertid svært uklart med hensyn til drivstoffavgiftene. Det fremgår av talloppstillingene at CO2-avgiften på mineralolje skal økes med 11 øre, men det er ikke konkretisert hvilke sluttprodukter som inngår i mineraloljebegrepet. Imidlertid er det avsatt midler til kompensasjon via reduksjon av veibruksavgiften, men det ser ut til at denne kompensasjonen bare skal dekke bioandelen av sluttprodukter solgt i henhold til omstningskravet, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

NHO Transport og NHO sentralt er nå i kontakt med politiske myndigheter for å få klarlagt hva som ligger i kompromisset på drivstoffsiden. Foreningen vil komme tilbake med mer konkret informasjon så snart man har fått mer detaljer om endringene.
Les statsbudsjettet her:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: