Takk for tilbakemeldinger

I august mottok alle medlemsbedriftene i NHO Transport en spørreundersøkelse. Hensikten var å kartlegge tilfredshet med medlemskapet, hva man mener kan forbedres og hva som bør prioriteres i fremtiden. Resultatene viser at hele 88 prosent er fornøyd med medlemskapet. Undersøkelsen ble gjennomført av Rambøll AS.

Det er også en svært høy lojalitet i og med at 90 prosent av medlemmene oppgir at de fortsatt vil være medlemmer om tre år. Muligheter for å kunne påvirke lønnsforhandlinger og tariffavtalene er viktigste årsak til medlemskap, men medlemmene er også opptatt av foreningens arbeid med å påvirke regjering, storting, departementene, fylkeskommunene, administrasjonsselskapene og Vegdirektoratet. Medlemmene er også fornøyd med foreningens service på ulike områder.

– Vi ønsker å takke alle som har tatt seg tid til å svare på undersøkelsen. Slike forespørsler ansees ofte som tidstyver i en travel hverdag så takk for at dere tok tid til å respondere. Ved å svare kan man imidlertid utøve en sterk påvirkning på styrets og administrasjonens prioriteringer. Selv om undersøkelsen gav positive tilbakemeldinger, ser vi klart at foreningen har en del forbedringspunkter, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Medlemmene er også tilfreds med hvordan bransjen representeres utad. På den annen side viser resultatene blant annet at man kan informere bedre om hva som gjøres på næringspolitisk hold og bli mer synlige i media.

– Dette tar vi som et konstruktivt innspill og som et viktig forbedringspunkt. På dette feltet er det imidlertid en viktig balansegang. Politisk påvirkning tar ofte svært lang tid. Informasjon på tidlig tidspunkt kan virke mot sin hensikt eksempelvis ved at motkrefter kommer på banen eller man skaper en skyttergravsituasjon, avslutter Stordrange.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: