Støtter opprettholdelse av UP

NHO Transport avga nylig høringssvar angående fremtidig organisering av politiets beredskapsressurser. Et utredningsarbeid har blant annet anbefalt at trafikkoppgaver blir overført fra UP til politidistriktene.

Dette er et scenario som skaper bekymring av hensyn til en mulig nedprioritering av dagens trafikksikkerhetsarbeid. UP har i dag et høyere aktivitetsnivå enn politidistriktene, i tillegg til institusjonalisert kompetanse. NHO Transport støtter derfor Trygg Trafikks felles opprop med totalt 16 andre organisasjoner om å opprettholde UP. Dette kan du lese her. 

Foreningen etterlyser derimot større fokus på kontroll og tilsyn. NHO Transport har tidligere tatt til orde for et "transportpoliti", som gjerne kan organiseres rundt dagens UP. Dette vil innebære et tverretatlig samarbeid med operativ drift, med myndighet til å sanksjonere «der og da». I turbuss sektoren forekommer blant annet lovbrudd i forhold til kjøre- og hviletidsbestemmelser, kost & losji, samt forskrift om allmengjøring av tariffavtale for persontransport.

Les vårt høringssvar her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: