Støtter null-sats

Venstre har i sitt alternative budsjett foreslått nullsats for kollektivbilletter, noe som medfører at disse skal selges uten at sluttbruker blir belastet med utgående merverdiavgift. Operatørene beholder imidlertid fradragsretten for inngående avgift. NHO Transport har støttet dette forslaget i et eget notat til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

Venstre la frem sitt alternative budsjett 6. november, og partiet foreslår også en økning av Belønningsordningen på 368,5 millioner kroner. På den annen side foreslår Venstre å øke veibruksavgiften på diesel med 60 øre per liter.

- En slik økning må unngås. Denne vil føre til en dramatisk kostnadsøkning for både gods- og busselskaper, og et eventuelt vedtak i desember og ikrafttreden 1. januar skaper stor grad av uforutsigbarhet for en bransje med svært lave marginer, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

NHO Transport deltok på høringsmøte i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité 31. oktober og dermed fem dager før Venstres alternative budsjett ble presentert. Foreningen nevnte mulighetene for nullsats under høringen, men har nå sendt et ekstra notat til komiteen for å understreke støtten til Venstres merverdiavgiftsforslag.

- Det kan vise seg vanskelig å få gjennomført en slik endring allerede kommende budsjettår. I så tilfelle må Stortinget be regjeringen komme tilbake med forslag til løsning i forbindelse med revidert budsjett i mai eller ved behandlingen av statsbudsjettet for 2019 til neste høst. Det er viktig at forslaget blir fulgt opp videre selv om det ikke skulle la seg realisere i opprinnelig budsjett for 2018, sier Stordrange.

NHO Transport har i sitt siste notat til Transportkomiteen også tatt med et avsnitt om ekspressbussenes situasjon. Den kan bli enda vanskeligere hvis forslaget om nullsats ikke blir vedtatt og merverdiavgiftssatsen på persontransport blir hevet fra 10 til 12 prosent.

- Ekspressbussbransjen ber ikke om offentlig støtte, men bedre rammebetingelser slik at en del konkurransevridende elementer blir redusert. I første omgang bør ekspressbussene slippe avgiftene på riksveiferjer, noe som vil være en naturlig forlengelse av bomavgiftsfritaket, avslutter Stordrange.

Les notat her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: