Sterk økning i kollektivbruken

Persontransporten med jernbane, sporvei og buss økte markert fra 2015 til 2016, mens bruken av personbil viste tegn til å flate ut. Godstransporten med jernbane gikk også opp.

Den sterke veksten i bruk av kollektivtransport fortsatte i 2016, viser nye tall fra statistikken Innenlandske transportytelser. Målt i personkilometer økte transporten med jernbane, sporvei og rutebil med 5 prosent fra 2015 til 2016, ikke minst som følge av at 25 millioner flere passasjerer reiste kollektivt i løpet av året.

Flere tar trikk og bane Relativt sett er det persontransporten med forstadsbaner og sporveier som har økt mest de siste årene. Siden 2010 har persontransportarbeidet for de skinnegående transportmidlene i byene økt med 42 prosent, fulgt av jernbane med 19 prosent og rutebiler med 11 prosent flere personkilometer i året.

Les mer hos Statistisk sentralbyrå

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: