Seminar om klimavennlige drosjeflåter

Administrerende direktør i Bergen Taxi, Jan Valeur holder presentasjon under seminaret.

Tirsdag 12 desember inviterte ZERO og DIFI til seminar om veien til klimavennlige drosjeflåter. Flere aktører i drosjenæringen var til stede, hvor blant annet Bergen Taxi og NHO Transport holdt innlegg om perspektivene fra næringen.

Blant foredragsholderne ble det uttrykt felles støtte til å jobbe for drosjeflåter som i størst mulig grad benyttet seg av nullutslipps teknologi, deriblant både elektrisitet og hydrogen. Før bransjen og politikerne kom med sine innspill, la ZERO først frem sin oppskrift for hvordan dette kunne la seg gjøre. Fra næringen ble det fokusert spesielt på behovet for tilgang til nullutslipps infrastruktur dedikert til drosjenæringen, hvor flere gode støtteprogrammer ble nevnt som mulige finansieringskilder. Administrerende direktør i Bergen Taxi, Jan Valeur, viste i sitt innlegg til blant annet deres arbeid på å sette en øvre grense for miljøskadelige utslipp, i tillegg til erfaringer med anskaffelse av hydrogen drosjer som en del av et større samarbeidsprosjekt.
 
Seminaret kommer i kjølevannet av en endringslov til yrkestransportloven som gir hjemmel for at fylkeskommuner og Oslo kommune som løyvestyresmakt for drosje, kan fastsette miljøkrav til drosjenæringen for å redusere miljøskadelige utslipp. Oslo kommune avsluttet nylig sin høring hvor de foreslo krav til nulluslippskjøretøy for drosjenæringen med effekt fra 2022.

Du kan lese NHO Transport sitt høringssvar her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: