NHO Transport

Innhold

Selvkjørende motorvogner: Positiv til utprøving av framtidsrettet teknologi

NHO Transport støtter en åpning for å tillate utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg i Norge. Det anses at teknologien, under riktig regulering, har potensiale til økt trafikksikkerhet, bedre utnyttelse av veiinfrastrukturen og parkeringsarealer. Dette vil dessuten kunne gi en mer effektiv og attraktiv kollektivtransport. NHO Transport etterspør likevel hvordan tredjemanns ulemper skal reguleres.

Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy skal etter planen stortingsbehandles i høst. Vegdirektoratet har utarbeidet forslag til forskrift til loven. Direktoratet foreslår at det etter søknad kan gis tillatelse til utprøving av selvkjørende motorvogn.

NHO Transport trekker frem regulering av tredjemanns ulemper i høringssvaret til Vegdirektoratet. Selvkjørende kjøretøy kan forhindre fremkommelighet for øvrige trafikanter. Dette kan forårsakes av eksempelvis svikt i digital infrastruktur, glatt veibane eller snøskavler, noe som kan medføre økonomiske konsekvenser. Disse kan utløses av bøter fra oppdragsgiver ved at en buss ikke holder avtalt tid, utløsing av reisegarantier for passasjerene, eller at varer ikke leveres til avtalt tid.

Det anbefales derfor et særskilt krav i søknad om utprøving av selvkjørende kjøretøy at ulemper for tredjemann utredes, hvem som har ansvar for nevnte konsekvenser, og håndtering av disse.  

NHO Transport stiller seg positiv til forskriftens oppfølging av lovforslagets § 6 hvor det nå foreslås at det "tas inn i forskriften at det skal være en ansvarlig for sikkerheten av tiltaket". I den grad dette åpner for at sikkerheten legges til en juridisk framfor fysisk person, vil dette forhindre at enkeltansatte kan stilles til ansvar på vegne av bedriften. Dette kan oppleves ukomfortabelt, som igjen kan føre til færre utprøvingsprosjekter.

NHO Transport støtter at oppgaven med å gi tillatelse til utprøving av selvkjørende kjøretøy forbeholdes én enhet av hensyn til kompetanse, kvalitet og effektiv ressursbruk. Vegdirektoratet fremstår her som relevant myndighet.

 

Les NHO Transports høringssvar

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: