Ønsker avvikling av dispensasjonsordning

Samferdselsdepartementet sendte forslag til nye retningslinjer for fritak for løyve for småskala turistvirksomheter på høring i slutten av august. NHO Transport ønsker primært at muligheter for dispensasjon skal avvikles. Sekundært ønsker foreningen at forslag til retningslinjer blir ytterligere strammet inn.

Departementets forslag til nye retningslinjer ble grundig diskutert på foreningens turbilseminar 28. september. Ordningen har eksistert siden 2012 og går ut på at mindre reiselivsbedrifter kan søke om dispensasjon fra Yrkestransportlovens § 21 vedrørende krav om løyve ved persontransport mot vederlag. Transporten skal begrenses til og fra aktiviteter i egen regi og utgjøre en liten del av arrangementet. Forslag til nye retningslinjer er basert på ønsker fra NHO Transport.

- Våre turbilmedlemmer erfarer at de aktuelle reiselivsbedrifter foretar kjøring langt utenfor dispensasjonens begrensninger. Fylkesadministrasjonen i Troms har også i et sakspapir til Fylkestinget oppgitt at det er svært vanskelig å kontrollere at betingelsene for dispensasjon overholdes. De påpeker også at en del aktører kjører gjester uten verken løyve eller dispensasjon, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Hvis det ikke lar seg gjøre å avvikle ordningen med dispensasjon, bør sjåførene underlegges kravene til kjøre- og hviletid av trafikksikkerhetsmessige hensyn. Det bør heller ikke gis dispensasjon for mer enn ett kjøretøy per bedrift, dispensasjonsperioden må begrenses til to år og vilkårene knyttet til dispensasjonene bør tydeliggjøres ytterligere.

Les høringskommentarene her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: