Nyttetransporten må sikres nødvendig biodrivstoff

Klima- og miljødepartementet har hatt forslag til endringer i produktsforskriftens bestemmelser om biodrivstoff på høring. NHO og NHO Transport har lagt vekt på at nyttetransport i form av busser og godstransport må sikres nødvendig tilgang til biodrivstoff til en fornuftig pris for at næringen skal bidra til at klimamålene nås. Dermed må denne delen av markedet fortsatt fritas for veibruksavgift på biodrivstoff.

Departementet har lagt opp til en to-delt høring. Fristen for å kommentere opptrappingen av omsetningskravet per 01.10.17 og 01.01.18 var satt til 22.08.17, og NHO Transport oversendte en egen høringsuttalelse innen fristen. Foreningen påpekte da at økningen til åtte prosent innblanding i høst og 10 prosent ved nyttårsskiftet var for ambisiøst i forhold til dagens leveringssituasjon og prisbilde. Når det gjelder ytterligere opptrapping frem mot 2020 i tråd med budsjettforliket mellom regjeringspartiene og daværende samarbeidspartier, var høringsfristen satt til 03.10.17.

– NHO og de transportrettede landsforeningene i NHO har jobbet tett sammen for å utarbeide felles høringskommentarer til den videre opptrappingen. NHO Transport har dermed i eget brev til Klima- og miljødepartementet presisert at foreningen støtter NHOs kommentarer datert 22.08.17, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

I høringsuttalelsen blir det presisert at partene er fornøyd med at det opprettes en opptrappingsplan for bruk av biodrivstoff, noe som skaper forutsigbarhet både for brukere og produsenter. Imidlertid strammes kriteriene for bærekraft inn, noe som i kombinasjon med økt etterspørsel vil gi knapphet på biodrivstoff. Det slås også fast at et omsetningskrav basert på en innblanding på inntil 20 prosent biodrivstoff i 2020 er et velegnet virkemiddel overfor massemarkedet i form av personbilsegmentet.

– Næringstransport i form av busser og godskjøretøy med høyinnblandet biodrivstoff krever imidlertid en annen behandling. For at biodrivstoff skal være prismessig konkurransedyktig i denne delen av markedet, fastslår man i høringssvaret at drivstoff med innblanding på over 30 prosent fortsatt bør fritas for veibruksavgift, sier Stordrange.  

Les høringskommentarene her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: