Nyhet! Opprett NHOs digitale personal- og HMS-håndbøker

Digitale håndbøker har en rekke fordeler som sparer bedriften din for både tid og penger. Håndbøker er enkle å sette opp, oppdateres av våre advokater og eksperter, sikrer bedriften lovpålagt arbeidsreglement og er lett tilgjengelig for alle ansatte på mobil.

MS-håndbok  NHOs digitale HMS-håndbok gir en samlet oversikt over roller og ansvar i bedriftens HMS-arbeid, risikoforhold, bedriftens mål og rutiner, samt hvilket regelverk bedriften er omfattet av.

Les mer

 

Personalhåndbok  NHOs digitale Personalhåndbok er et viktig verktøy i kommunikasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, den skal gi svar på sentrale rettigheter og plikter i arbeidsforholdet og sikre likebehandling av alle ansatte.

Les mer

 

NHOs digitale håndbøker

 Enkle å sette opp og redigere - Oppdateres av NHOs jurister på arbeidsrett - Lett tilgjengelig for alle ansatte på mobil - Sikrer bedriften lovpålagt arbeidsreglement - Konkurransedyktig pris - Oversikt over gjeldende tariffavtaler i bedriften

Les mer

 

Arbin hjelper deg

På Arbinn.nho.no har NHOs advokater og eksperter laget verktøy og veiledere som hjelper deg som er arbeidsgiver og har personalansvar. Her finner du også alle medlemsfordelene til bedriften.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: