Nye retningslinjer for ruteopplysninger

Kravene til offentliggjøring av ruteopplysninger for persontransport er harmonisert og skjerpet. Hensikten er å gjøre det enklere for kundene å reise kollektivt.

Alle rutedata for persontransport skal være levert i tide slik at Nasjonal rutedatabase fungerer operativt for reiseplanleggingsformål til enhver tid. Kundene skal kunne søke på reiseinformasjon i minimum 120 dager frem i tid. Dataene skal ha standard format, være universelt utformet og offentlig tilgjengelige. Dette er noen av kravene som er beskrevet i rundskrivet fra Samferdselsdepartementet

Entur AS har overtatt statens initiativer og ansvar for nasjonal reiseplanlegging og elektronisk billettering. Selskapet skal også ivareta oppgaver knyttet til salg og billettering for jernbane. Ansvaret for håndbøkene om nasjonale rutedata og elektronisk billettering overføres fra Statens Vegvesen til Jernbanedirektoratet.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: