Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Nye anskaffelsesregler trådte i kraft 1. januar i 2017. Nå er alle veiledningstekstene til regelverket samlet i et elektronisk dokument.

Veilederen til reglene om offentlige anskaffelser er utarbeidet av Nærings- og Fiskeridepartementet og gjelder i all hovedsak reglene i forskrift om offentlige anskaffelser. Veilederen inneholder også omtale av de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4 og håndhevelsesreglene.  Den vil bli oppdatert fortløpende ved nye lov- og forskriftsbestemmelser, ny rettspraksis fra EU-domstolen og norske domstoler og ny KOFA-praksis.

Mer informasjon finnes på regjeringen.no og nettsiden om offentlige anskaffelser.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: