Ny Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet nærmer seg

I samarbeid med sentrale trafikksikkerhetsaktører, har Statens vegvesen sendt på høring utkast til ny Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg. Tiltaksplanen vil gjelde for perioden 2018-2021.

NHO Transport anser tiltaksplanen som grundig, relevant og helhetlig. Tiltaksplanen konkretiserer ulike tiltak som skal bidra til reduksjon i antall drepte og hardt skadde, samt nå målene som er satt i Nasjonal transportplan.

Foreningen understreker støtte til oppfølgingstiltak NHO Transport står oppført for. Dette gjelder presisering av lov- og regelverk for bruk av alkolås, og en strengere oppfølgning av dette. I tillegg skal det i samarbeid med Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Yrkestrafikkforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund settes fokus på beltebruk blant sjåfører av tunge kjøretøy.

NHO Transport merker seg at tiltaksplanen i større grad burde arbeide målrettet mot gruppen av utenlandske tunge kjøretøy, for en mer helhetlig tilnærming til trafikksikkerhet i dette segmentet.

Les vår uttalelse her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: