NHO Transport inn i Næring for Klima

Mandag 23. oktober meldte NHO Transport seg inn i samarbeidsforumet Næring for Klima i regi av Oslo kommune. Forumet har til hensikt å skape en arena for å samarbeide tverrfaglig mellom næringen og politikken, samt utveksle erfaringer og sette i verk tiltak rettet mot klima.

Gjennom deltakelse i forumet støtter NHO Transport samtidig Oslo sine langsiktige klimamål. Mandagens signering for deltakelse i forumet ble gjennomført med tilstedeværelse av blant andre byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, leder for klimaenheten i Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Andreas Tveteraas, samt 6 andre virksomheter i tillegg til NHO Transport.

- Deltakelse i dette forumet gir viktige innspill fra andre aktører. Samtidig håper vi gjennom dette organet å kunne påvirke noen av de fremtidige tiltakene på klima- og miljøsiden fra Oslo Kommunes side, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Til sammen har 89 virksomheter sluttet seg til Næring for Klima som nå skal møtes fremover for å dele erfaringer og samarbeide med kommunen om tiltak for utslippskutt. Med økt satsing på kollektivtransport og samferdsel i årene som kommer, ser NHO Transport frem mot å være en konstruktiv bidragsyter i forumet.    

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: