Miljøkrav for drosje innføres i Oslo

NHO Transport støtter Oslo kommunes forslag om endring av drosjeforskriften i Oslo, noe som betyr krav om nullutslippskjøretøy for drosjer med foreslått implementering i 2022.

NHO Transport støtter forslaget fra Oslo kommune om å stille miljøkrav til bransjen, og er positive til å ta en førende rolle i det grønne skiftet. Bransjen ønsker likevel en vurdering i 2020 om det lar seg realistisk implementere med et slikt krav i 2022.

Infrastruktur i forkant NHO Transport mener det er positivt at kommunen ønsker en stegvis utbygning av infrastruktur mot 2022. Det er også positivt at infrastrukturen foreslås å ligge i forkant.

Det understrekes likevel at en satsning på både elektrisitet og hydrogen er nødvendig. Kommunen påpeker at "det er likevel ikke et krav at kommunen skal finansiere infrastruktur for flere teknologier". Dagens marked tilsier at det er mest nærliggende å "velge" elektrisitet. Hydrogen er derimot en viktig komplementær drivlinje til elektrisitet, hvor tilrettelegging for tomter, samt ulike finansieringstiltak som tidlig støtte til drift er aktuelt.

Samtidighet i markedet NHO Transport ser at kjøretøy uten utslipp fra forbrenningsmotor er et voksende marked, men med fortsatt usikkerhet knyttet til fremtidens bilmodeller og infrastruktur. Det fremstår derfor naturlig med en vurdering i 2020 for å anslå nødvendig markedsutvikling på følgende punkter:
- Om infrastruktur er tilstrekkelig utbygget - Om det finnes nok tilgjengelige bilmodeller på det norske markedet.

Geografisk avgrensning og andre virksomheter Til sist fremheves det at ulike krav mellom Oslo og Akershus kan føre til konkurransevridning mellom områdene. Dette er uheldig, da løyvedistriktet for drosje i dag er delt mellom Oslo og Akershus. NHO Transport foreslår derfor å samordne Oslo og Akershus om gjeldende miljøkrav for drosje.

Det etterspørres også en tydeligere avklaring for hvordan et miljøkrav til drosjenæringen vil omfattende andre virksomheter. Uber er et aktuelt eksempel, samt potensielle nye aktører.

Les vårt høringssvar her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: