Merverdiavgiftsøkningen hovedsak under Stortingshøring

NHO Transport deltok på høringsmøte om forslag til samferdselsbudsjett i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité 31. oktober. Foreningen trakk frem både positive og negative sider ved forslaget, og det kan komme større endringer under de kommende budsjettforhandlinger på Stortinget mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti samt Venstre.

NHO Transport påpekte innledningsvis at det var positivt med en samlet økning i midler til Byvekstavtaler, Bymiljøavtaler og Belønningsordningen på over 20 prosent. Det er også bra at man nå har inngått forpliktende avtaler med Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, noe som bør etterfølges av lignende avtaler med Tromsø, Kristiansand, Grenland, Buskerudbyen og Nedre Glomma. Det må legges vekt på fremkommelighet, og man må sikre økte midler til kollektivdrift etter hvert som antall reisende stiger.

- NHO Transport la imidlertid hovedvekten på den foreslåtte økningen av merverdiavgiftssatsen for transport på to prosentpoeng. Det er avsatt 164 millioner til kompensasjon overfor fylkeskommunene, men disse midlene må øremerkes til kollektivdrift og allokeres til det leddet i verdikjedene som må bære belastningen. Hvorvidt det blir anbudsgiver eller operatør, vil avhenge av kontraktene, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Det ble imidlertid understreket at merverdiavgiftsøkningen vil gå hardest utover ekspress- og flybussene. Disse får ikke noen kompensasjon i motsetning til NSB.

- Dette vil ytterligere forverre ekspress- og flybussenes situasjon og rammebetingelser. Dette vil igjen kunne medføre ytterligere nedleggelse av ruter eller færre avganger på en del strekninger. NHO Transport foreslo en del avbøtende tiltak som fri bruk av ferjer og fjerning av avgifter ved bruk av terminaler i bysentra eller ved flyplasser, sier Stordrange.

Foreningen tok også til orde for at all kollektivtrafikk på sikt burde få nullsats på merverdiavgiftssiden. Dette vil være en viktig lettelse for en samfunnsnyttig sektor og medføre at man slapp alle diskusjoner om kompensasjon ved fremtidige reguleringer av merverdiavgiftssatsen.

- NHO Transport roste avslutningsvis regjeringen for forslaget om å gi lånekassefinansiering til bussjåførutdanningen. Denne bevilgningen gis ikke via Samferdselsdepartementets budsjett, men av Kunnskapsdepartementets midler. Det var imidlertid viktig å understreke at denne posten ikke burde bli borte under den kommende Stortingsbehandlingen, avslutter Stordrange.

Les notat til Transportkomiteen her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: