Lavutslippssoner: Uakseptabel dobbeltbeskatning

NHO Transport stiller seg negativ til forslaget om lavutslippssone for tunge biler i Oslo. I tillegg til miljødifferensierte bompenger som vedtatt i Oslopakke 3, vil en gebyrbelagt lavutslippssone medføre en uakseptabel dobbeltbeskatning. NHO Transport anbefaler derfor å avvente effekten av miljødifferensierte bompenger, i det minste frem til planlagt automatisert elektronisk kontroll fra 1.07.2018.

Høringen om lavutslippssone ble av Oslo kommune lagt fram i juli og er rettet mot tunge kjøretøy over 3,5 tonn i totalvekt. Mens kjøretøy eldre enn Euro VI i vektklassen 3,5 tonn til 12 tonn vil kunne pålegges et årsgebyr på 25 000 kroner, vil kjøretøy over 12 tonn risikere et gebyr på 50 000 kroner årlig. Dette betyr i prinsippet et stort antall busser registrert i og før 2014 uten Euro VI motor.

 

Om lavutslippssonen likevel implementeres, anbefaler NHO Transport særskilt fritak for rutebusser, ekspressbusser, turbusser og flybusser. Et eventuelt lavutslippsgebyr for buss i anbudstrafikk må dekkes av anbudsgiver eller busselskaper avhengig av kontraktsforhold, noe som medfører at det direkte eller indirekte blir mindre midler til kollektivdrift. Ekspressbusser og turbusser vil måtte overføre kostnader til kundene i form av økte billettpriser. Alt i alt vil dette svekke kollektivtrafikkens konkurranseevne og dermed føre til økt bilbruk og  høyere utslipp av klimagasser i sentrum.

 

Skulle man ikke gi fritak for busser, anbefaler NHO Transport en overgangsordning med fritak for gebyrer for busser med Euro V-standard i minimum 5 år. I forhold til størrelsen på lavutslippssonen, vil all trafikk i periferien av Oslo sentrum måtte betale gebyr. NHO Transport anbefaler derfor Ring 3 som en grense for lavutslippssonen, samt at gjennomfartsåren E18 gjennom Oslo unntas. Oslo Kommune ønsker at lavutslippssonen skal starte allerede ved kommunegrensen.

 

Det understrekes at NHO Transport er prinsipielt for tiltak som kan bidra til bedre miljø. Bussen er ikke en del av miljøproblemene, men en del av løsningen for å redusere privatbilbruken. Oslo er tjent med et godt tilbud av kollektivreiser med buss, og næringen må derfor unngå å bli svekket som følge av økte kostnader ved lavutslippssone.  

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: