Kabotasje i Stortingets spørretime

Stortingsrepresentant Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet stilte i forrige uke spørsmål om kabotasje i Stortingets spørretime. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen understreket at ulovlig kabotasje måtte bekjempes, men at han også var bekymret for en ytterligere liberalisering av kabotasjeregelverket. Merverdiavgiftsproblematikken ble også berørt.

Solvik-Olsen opplyste også at Norge har blitt medlem av Road Alliance, som er en samarbeidsarena for myndigheter i utvalgte EU-land. Disse har et felles ønske om at kabotasjeregelverket ikke skal bli ytterligere utvidet.

- Det er en kjent sak at det er store motsetninger innen EU med hensyn til ytterligere liberalisering av transportsektoren. De tidligere øst-europeiske landene ønsker å kunne operere mest mulig fritt for å kunne utnytte sine konkurransefordeler via lavt lønnsnivå. De tidligere vest-europeiske landene ønsker visse restriksjoner, noe som blant annet har ført til at mange land etter hvert har innført minstelønn, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han tilføyer at Solvik-Olsen har innkalt ulike organisasjoner til et møte 13. desember om EUs mobilitetspakke. Eventuelle endringer i kabotasjeregleverket er en viktig del av denne pakken.

Myrli tok også opp merverdiavgiftsproblematikken og muligheter for at økningen av merverdiavgiftssatsen på to prosentpoeng kunne forverre konkurransesituasjonen ytterligere for norske turbiloperatører. Solvik-Olsen avviste dette og trakk blant annet frem at kontrollvirksomheten hadde blitt mye bedre.

- Her har regjeringen forsømt seg. Vi fikk et enstemmig Storting til å sende en anmodning til Regjeringen om å innføre nullgrense for merverdiavgiftsregistrering for transportselskaper, noe som ikke har vært fulgt opp. Krav om merverdiavgiftsregistrering ved nasjonale oppdrag og dermed kabotasjekjøring ville ikke bare eliminere konkurranseulempene ved at norske transportører må betale merverdiavgift, men også bidratt til å få en oversikt over kabotasjevirksomheten og ulike operatører. I tillegg ville man få et effektivt kontrollvirkemiddel, sier Stordrange.

Les spørsmålene og svarene her – spørsmål fire:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: