Garantisum for løyve for 2018

Samferdselsdepartementet kunngjorde 9. november 2017 en mindre endring ved å oppheve tidligere rundskriv for garantisum for løyve 2018.

Søkere om løyve er i dag pålagt å legge frem en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarende 9000 euro (ca. 81 000 NOK). For løyver utover dette gjelder en kroneverdi tilsvarende 5000 euro (ca. 45 000 NOK) for hvert løyve. Det presiseres at i perioden fra 1. januar 2018 til 31. desember 2018 er garantisummen etter avrunding satt til 84 000 kr for det første løyvet, og 47 000 for det påfølgende løyvet i hver løyvekategori.

Endringen omhandler følgende punkt. Når en garanti avløser en annen, regnes dette for ombytting av garanti. Dette gjelder både ved skifte av garantist og ved opptrapping og nedtrapping av tallet på løyver. Ved ombytting av garanti må garantisummen regnes på grunnlag av de nye garantisummene for alle løyvene til løyvehaveren.
Les rundskrivet fra Samferdselsdepartementet her:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: