Foreslår endring i taksameterforskriften

Justervesenet har sendt på høring forslag til å endre taksameterforskriften, som i dag påbyr at betalingsterminal skal være tilkoblet taksameteret i drosje. Det er denne tilkoblingen som nå foreslås fjernet.

I tråd med den teknologiske utviklingen, anerkjenner NHO Transport behovet for å fjerne fysisk tilkobling mellom betalingsterminal og taksameter.

Foreningen påpeker likevel at en frakoblet betalingsterminal (uten tilkobling med ledning eller blåtann) kan åpne for overføring til privat konto gjennom betalingsløsninger som Vipps. Det påpekes også at dagens ordning med betaling gjennom taxisentralene bidrar til enklere å holde oversikt over transaksjoner, samt håndtere eventuelle reklamasjoner.

Les vårt høringssvar her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: