Forslag om prisopplysning og oppheving av hovederverv i drosjetransport

NHO Transport ga nylig sitt høringssvar til Samferdselsdepartementets forslag om å blant annet "uoppfordret å gi forbrukerne et pristilbud før avtale om transport inngås". I tillegg foreslås det å oppheve kravet om hovederverv for løyvehavere og sjåfører.

NHO Transport støtter departementets vurdering i forhold til forbrukernes interesser og det å "uoppfordret gi forbrukerne et pristilbud før avtale om transport inngås". Tiltak for god prisinformasjon og prisgjennomsiktighet vil bidra til et mer attraktivt taxitilbud, og skape mer åpenhet for en viktig bidragsyter i kollektivtilbudet. Det er likevel viktig å understreke forskjellen mellom spotmarkedet og bestillingsmarkedet, hvor det for sistnevnte i dag er normalt å bli tilbudt en pris før reisen.

Spotmarkedet preges av andre mekanismer, og NHO Transport understreker at det ved akutte situasjoner kan være nødvendig å unngå det å "uoppfordret gi forbrukerne et pristilbud før avtale om transport inngås". Dette kan være ved sykdomstilfeller eller spesielle trafikale utfordringer. Kravet om pristilbud forutsetter også at passasjerene angir eksakt bestemmelsessted.

NHO Transport støtter i hovedsak en oppheving av kravet om at drosjeyrket skal være løyvehavers hovederverv, og ser på dette som en naturlig utvikling. Det er derimot viktig at driveplikten opprettholdes som i dag, for å sikre et tilgjengelig og godt taxitilbud. 

Les vårt høringssvar her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: