Etablerer Vegtransportforum

Det første møtet i Samferdselsdepartementets nye Vegtransportforum ble avholdt 13. desember. Dette organet skal møtes fast hver tredje måned og ledes av Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Alle organisasjoner med interesse for veibruk var invitert, og på deltakerlisten stod Norsk Transportarbeiderforbund, Yrkestrafikkforbundet, Norges Lastebileier-Forbund, Spekter, NHO Logistikk og Transport samt NHO Transport. Både politisk ledelse og embedsverk fra Samferdselsdepartementet deltar fast, og organer som Arbeidstilsynet, Vegdirektoratet og  Arbeidsdepartementet inviteres ved behov.

- Dette er et særdeles godt initiativ fra Samferdselsministerens side. Dette er bra å ha et fast og uformelt organ som møtes jevnlig og diskuterer saker på både nasjonalt og EU-nivå. I tillegg vil det selvsagt fortsatt være muligheter for å få separate ad hoc-møter med politisk ledelse om konkrete saker, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

EUs mobilitetspakker var viktigste temaer på forumets første møte. Mobilitetspakken er allerede under behandling i EU Parlamentet og omhandler i hovedsak godstransport. En samlet næring er kritisk til forslaget om å tillate ubegrenset antall kabotasjeoppdrag på fem dager i stedet for dagens ordning med tre oppdrag på syv dager. Pakken inneholder også positive tiltak som å forby såkalte postkasseselskaper og gjøre kjøre- og hviletidsbestemmelsene mer fleksible.

- Mobiltetspakke to har nettopp kommet og inneholder forslag om persontransportreguleringer. Denne byr på en del forbedringer på ekspressbussiden, og NHO Transport vil oversende sine synspunkter til departementet i januar. Vi vil imidlertid drøfte forslagene med berørte medlemsbedrifter før kommentarene sendes, sier Stordrange.

Samferdselsdepartementets pressemelding:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: