Endringer i drivstoffavgiftene

Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Venstre samt Kristelig Folkeparti har skapt en del uklarheter om fremtidige drivstoffavgifter. Forliket medførte at CO2-avgiften på diesel skulle økes med 11 øre og på bensin med 10 øre. Dette blir imidlertid kompensert via en tilsvarende reduksjon i veibruksavgiften.

Budsjettforliket ble omtalt på transport.no i går, hvor uklarhetene om drivstoffavgiftene ble understreket. Hovedprinsippene bak drivstoffavgiftene vil bestå, noe som medfører at alt  biodrivstoff skal være unntatt CO2-avgift, og biodrivstoff solgt utenfor omsetningskravet skal fortsatt være fritatt for veibruksavgift. Biodrivstoff solgt i henhold til omsetningskravet skal fremdeles være ilagt veibruksavgift.

Budsjettforliket medfører imidlertid at CO2-avgiften på alt fossilt flytende drivstoff får økt CO2-avgift, 10 øre for bensin og 11 øre for diesel. Dette kompenseres ved at veibruksavgiften reduseres med 10 øre for bensin og bioetanol og 11 øre for diesel og biodiesel. Dette gjelder selvsagt så lenge salget skjer innenfor omsetningskravets rammer.

- Dette representerer i realiteten en liten avgiftslettelse siden det vil bli solgt mer drivstoff med avgiftslette enn med avgiftsøkning. Men, avgiftssystemet på drivstoffsiden har etter hvert blitt svært komplisert. Dette er et lappeteppe av ulike vedtak og et resultat av at drivstoffavgiftene ofte blir en salderingspost under innspurten av budsjettforhandlinger, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: