Eksamen for transportløyver legges til Statens vegvesen

Som eneste instans, vil Statens vegvesen fra 1. januar 2018 overta ansvaret for gjennomføring av eksamen for av alle løyvetyper. Dette gjelder godstransport, turvogn, drosje, selskapsvogn og løyve for transport for funksjonshemmede.

Dagens ordning har vært basert på at kandidater kan søke om løyve på grunnlag av gjennomført utdanning i videregående skole, eller private utdanningsinstitusjoner. Man kan også søke om løyve på bakgrunn av en realkompetansevurdering. I tillegg har kandidater mulighet til å tilegne seg løyve for drosje, selskapsvogn og løyve for funksjonshemmede på andre faglige krav enn for gods- og turvognløyve. Denne ordningen ønskes nå endret, hvor alle kandidater nå må ta eksamen hos Statens vegvesen for å oppfylle kravet om faglig kompetanse for tildeling av løyve.

Det tilrettelegges likevel for overgangsordninger for de som allerede har påbegynt sin utdanning, og de som har godkjent sin utdanning basert på tidligere rundskriv.
Du kan lese mer om de ulike overgangsordningene her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: