Budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Venstre og Høyre inneholdt en liten glipp med utilsiktet virkning. Langtransportsjåfører tilknyttet Transportoverenskomsten og Godsavtalen skal nemlig ha diett i henhold til "satsen myndighetene til enhver tid godkjennes som skattefri diett". Denne satsen ble i budsjettforliket redusert fra 315 kroner til 165, noe som medførte at sjåførene kunne tape 30.000 kroner i året.

Endringen ville også få konsekvenser for alle som berøres av allmenngjøringen på godssiden. Det ble dermed jobbet intenst i slutten av forrige uke mot de fire forlikspartiene. Parlamentarisk leder for Fremskrittspartiet, Hans Andreas Limi, forsto fort konsekvensene av endringen og fikk de øvrige forlikspartitene, Skattedirektoratet og Finansdepartementet med på en løsning på ettermiddagen 1. desember.

- Vi er svært glade for at saken fikk en rask løsning og at satsen på 315 kroner nå kan opprettholdes. Hadde satsreduksjonen blitt stående, ville det gitt et dårlig utgangspunkt for vårens hovedoppgjør. Vi vil samtidig understreke at vi har hatt et svært godt samarbeid og god dialog med Lastebileier-Forbundet i denne saken, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: