Det har vært en del eksempler på at setebeltene i buss har vært for korte for enkelte passasjergrupper. Vegdirektoratet har ikke funnet noen setebelteforlengere som kan godkjennes, og NHO Transport har dermed reist spørsmålet om hva som skjer ved kontroller hvis en passasjer ikke kan benytte setebelte på grunn av lengden.

Vegdirektoratet har i brev til NHO Transport datert 27.10.17 oppgitt at myndighetene ikke har funnet noen belteforlengere som kan godkjennes. Man vil heller ikke forlange at lengden på selve setebeltene skal være lenger enn dagens praksis. Direktoratet er i denne forbindelse forpliktet av normen FN-ECE R16, som tilsier at beltene skal kunne strekkes rundt en standard kollisjonsdukke.

- Vi hadde helst sett at man fant egnede belteforlengere av hensyn til sikkerheten for passasjerene. Når ikke dette er mulig, er det viktig å ha klare regler for håndheving av setebeltepåbudet slik at man unngår unødige diskusjoner og urettmessige gebyrer ved kontroller. Vi har på denne bakgrunn bedt Direktoratet om en presisering, som forhåpentligvis vil bli førende ved alle fremtidige kontroller, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange. 


Les brevet til Vegdirektoratet her:

Les brevet fra Statens vegvesen her:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: