Samferdselsdepartementet har nå sendt Stortinget en proposisjon om endringer i Vegtrafikkloven med sikte på innføring av krav om alkolås i busser og mini-busser. Det gjøres via en ny § 18, og lovendringen vil bli fulgt opp via en egen forskrift. Denne vil blant annet gjelde hvilke eksakte kjøretøygrupper som berøres, krav til selve alkolåsene og regler for montering og service.

NHO Transport avgav sine høringskommentarer til Statens Vegvesens i høringsbrev 09.06.17. To av punktene i foreningens kommentarer berøres i Stortingsproposisjonen.

- Vi er svært glade for at vi har fått gjennomslag for en overgangsperiode på fem år for ettermontering i dagens busser. Statens Vegvesen hadde opprinnelig foreslått to år, noe som var alt for kort, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han er mindre begeistret for at kravet om alkolås ikke vil gjelde utenlandske busser eller turbiler på norske veier. – Samferdselsdepartementet hevder at et slikt krav ikke vil være i tråd med forpliktelsene overfor EU. Vi mener at utenlandske aktører som utfører nasjonale oppdrag burde omfattes av kravet for å sikre konkurransenøytralitet, sier Stordrange.

Det er så langt ikke bestemt når lovendringen vil tre i kraft. Foruten at Stortinget skal behandle selve lovendringen, må Samferdselsdepartementet utarbeide egen forskrift.

Les Stortingsproposisjonen her:
NHO Transports høringskommentarer av 09.06.17:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: